Magnus Noord

Du och din organisation har ett behov inom affärs- & verksamhetsutveckling och står inför en förändring eller behöver en interim ledare. Ni har inte kompetensen internt eller behöver stärka upp er befintliga organisation med specialistkunskap.

Då kan jag hjälpa till som:

» Förändringsledare

» Projektledare

» Interim VD

» Interim CFO

Kort om mig

Jag har närmare 20 års erfarenhet av affärs- & verksamhetsutveckling samt interim management från olika typer av organisationer och företag. I mitt arbete har jag jobbat med allt från privata, noterade och internationella företag till kommunala organisationer.

I grunden är jag civilekonom med en bakgrund som bland annat egenföretagare, revisor (EY) och managementkonsult (EY, Volvo Group). Driver idag min egen verksamhet som managementkonsult inom affärs- & verksamhetsutveckling och interim management.

Vad jag gör

Oavsett om uppdraget är en förstudie, ett förändringsarbete eller en interim roll – nås önskad effekt enbart om organisationen är delaktig och känner till företagets mål. Genom att förankra målen inom organisationen når vi den önskade effekten. Där gör jag som mest nytta i mina projekt.

HUR JAG JOBBAR »

Referenser

Jag har varit verksam inom många olika branscher där en bredd av min kompetens har behövts. Från affärsutveckling och organisations­förändring till företagsförvärv och interim CFO. Uppdragen genomförs med etablerade metoder, verktyg och tekniker för att skapa kundvärde och bestående resultat i verksamheten.

MINA REFERENSER »

Magnus Noord Management AB förvärvar och investerar även i mindre bolag

Som ett komplement, söker vi aktivt efter små bolag att förvärva och driva vidare. Strategin är att vara en engagerad ägare i små bolag som både har en affärsmässig och verksamhetsmässig potential vilket ger utrymme för ett värdeskapande. Tänkta investeringar är inte branschspecifika utan är utifrån mina kompetenser och erfarenheter.

Dessa är bland annat affärsutveckling, hur man expanderar en verksamhet, etablering av en ny verksamhetsgren och ett affärsområde, strategier och förbättring av organisationer som möjliggör för dem att ta nästa steg. Ett tänkt tillfälle till förvärv kan exempelvis vara vid ett generationsskifte.

Behöver ni min kompetens? Kontakta mig så hjälper jag er »