Beräkna dina värden här

Du börjar med det senast avslutade räkenskapsåret eller om du vill skapa ett prognosår gör du det i den första kolumnen här märkt 2023. Årtalen går att justera manuellt. Du registrerar minst tre och max fem år. Ju fler år, desto bättre. Du skapar ett nytt räkenskapsår genom att klicka på plussknappen. Ange värden i tusentals kronor.

Beräkningen grundar sig i antalet omsättningsdagar i förhållande till balansposterna. Det ger en jämförbar analys över tid. Och konkret likviditetsförbättringsmöjlighet i kronor.

Grafer

Nyckeltalet visar omsättning per dag i förhållande till balansposten. Analysen visar företagets rörelsekapitalbindning i antalet dagar, över tid.

Nyckeltalet visar omsättning per dag i förhållande till balansposten. Analysen visar företagets rörelsekapitalbindning i antalet dagar, över tid.

Grafen visar möjlig realisering av kapitalbindning utifrån inmatad data. Har du angett det senaste året som prognosår analyseras registrerad data utifrån det.

Hur mycket rörelsekapital kan du frigöra?

En dags omsättning motsvarar {{ turnoverPerDay }} TSEK. För varje dags förbättring, förbättras värdet motsvarande.

    Modellen är en analys av historisk utveckling av rörelsekapitalet. Den visar också en indikation på möjlig rörelsekapitalförbättring. Den tar således ingen hänsyn till bakomlikande faktorer eller andra marknadsmässiga förhållanden.