Ett urval av referenser

Affärsutveckling | Grossist till byggbranschen

Antal anställda: ca 10 st
Omsättning: ca 30 MSEK

Behovet: Företaget står inför en förändring och vill dubbla sin omsättning inom fem år med bibehållen lönsamhet.

Lösning: Gjorde en företagsfinansiell analys avseende kunder, produkter, resultat- & balansräkning och identifierade en substansiell kapitalrationalisering. Prognostiserade resultat & balansräkningar vilket låg till grund för det fortsatta arbetet med att förändra produktsammansättningen och inköp-, lager- och kundfaktureringsprocesser. Kapitalrationalisering ligger till grund för fortsatt expansion av företaget alternativt utdelning till ägarna.

Affärsutveckling & företagsförvärv (M&A) | Lösningar till kommersiella fastighetsägare

Antal anställda: ca 35 st
Omsättning: ca 60 MSEK

Behovet: Företaget har identifierat ett intressant företag att förvärva. Behovet var att ta reda på om det var värt att lägga ett bud på bolaget och ta fram ett beslutsunderlag samt skriva budet.

Lösning: Förvärvsanalys inför ett företagsförvärv. Objektet var ett familjeägt företag. Arbetet bestod i att analysera intäktsströmmar, kostnadsstrukturer, identifiera nyckeltal, kassaflöden, marknadsförutsättningar etc. Sedan skapa en koncentrerad affärsplan, prognostisera resultat- & balansräkningar och kassaflöden. Identifiera och lägga förslag på ny organisation samt ta fram finansieringslösningar hos bank och kreditgivare. Till detta skrevs ett formellt bud till säljarna. Arbetet var ett sätt för Magnus Noord AB (jag) att expandera sin affär utifrån kompetensområde och affärside. Säljarna valde att sälja till annan budgivare.

Affärsutveckling & organisationsförändring | Entreprenadföretag

Antal anställda: ca 250 st
Omsättning: ca 1 500 MSEK

Behovet: Företagsgruppen består av fem olika juridiska varav tre bolag skall fusioneras, behov av att arbeta fram gemensamma processer för samtliga bolag, samt implementera ett gemensamt projektstyrningssystem. Företagsgruppen hade både insourcade och outsourcade ekonomiavdelningar. Gruppen förvärvade samtidigt ett företag.

Lösning: Arbetet bestod i att gemensamt arbeta fram:

 • ny ekonomiorganisation
 • nya och stabila processer (leverantörsfaktura- och kundfakturaprocessen)
 • implementera gemensamma system för leverantörsfaktura och kundfakturering
 • implementera ett nytt projektuppföljningssystem
 • att hantera integrationsprocessen av det förvärvade företaget avseende rapportering och finansiell uppföljning.

Affärsutveckling & interim CFO | Entreprenadföretag

Antal anställda: ca 250 st
Omsättning: ca 1 500 MSEK

Behovet: Företagsgruppen var i behov av en interim CFO intill att ny CFO var på plats.

Lösning: Jag hade rollen som interim CFO för den svenska verksamheten. Företagsgruppen består av fem juridiska enheter och de hade insourcade och outsourcade ekonomiorganisationer med sammantaget 9 FTE. Uppdraget var att påbörja konsolideringen och transformationen av den svenska verksamhetens ekonomiorganisationer. Under perioden implementerades:

 • en gemensam rapporteringsprocess
 • en gememsam WIP-modell
 • jag planerade transfereringen till en gemensam ekonomiorganisation

Jag var med i den svenska ledningsgruppen och rapporterade till CEO i Sverige och Group CFO i Norge.

Affärsutveckling, finans & budgetprocess | E-handel inom retail

Antal anställda: ca 200 st
Omsättning: ca 1 200 MSEK

Behovet: Företaget var i behov av en interim lösning för att hantera deras budgetprocess. Budgetarbetet skulle även involvera personalchefer som inte tidigare hade haft budgetansvar för sin avdelning.

Lösning: Arbetade fram en budgetmodell för tre affärsområden med försäljning i upp till åtta länder. Jag skapade mallar för avdelningscheferna för hur de skulle budgetera. Den nya budgetmodellen påverkade hur företaget rapporterade och följde upp affärsområdena. Jag rapporterade till CFO/acting CEO.

Affärsutveckling & företagsförvärv (M&A) | Retail (premiumcyklar)

Antal anställda: ca 15 st
Omsättning: ca 35 MSEK

Behovet: Företaget har identifierat ett intressant företag att förvärva. Behovet var att ta reda på om det var värt att lägga ett bud på bolaget och ta fram ett beslutsunderlag samt skriva budet.

Lösning: Förvärvsanalys inför ett företagsförvärv. Objektet var ett familjeägt företag. Arbetet bestod i att analysera intäktsströmmar, kostnadsstrukturer, identifiera nyckeltal, kassaflöden, marknadsförutsättningar etc. Sedan skapa en koncentrerad affärsplan, prognostisera resultat- & balansräkningar och kassaflöden. Identifiera och lägga förslag på ny organisation samt ta fram finansieringslösningar hos bank och kreditgivare. Till detta skrevs ett formellt bud till säljarna. Arbetet var ett sätt för Magnus Noord AB (jag) att expandera sin affär utifrån kompetensområde och affärside. Säljarna valde att sälja till annan budgivare.

Affärsutveckling, interim VD & Shared Service Center | Livsmedelsbranschen

Antal anställda: ca 10 st (mer än 500 anställda i företagsgruppen)
Omsättning: ca 10 MSEK (extern omsättning i företagsgruppen uppgick till 1 500 miljoner kronor)

Behovet: Företaget var i behov av interim VD intill bolaget implementerat de sista 50% av bolagen och skall lämnas över till ny organisation hos moderbolaget.

Lösning: Jag ansvarade för:

 • den dagliga verksamheten
 • för expansionen av bolaget från 12 till 25 kunder/företag
 • för all anställning och avslutande av anställning liksom nedläggning av kontor på annan ort
 • tydliggjorde roller och ansvar och utvecklade ett nytt SLA mellan bolaget och dess kunder

Jag rapporterade till bolagets styrelse samt vid tillfällen till gruppens styrelse.

Affärsutveckling & strategi | Fordonseftermarknaden

Antal anställda: ca 300 st
Omsättning: ca 1 000 MSEK

Behovet: Bolagets marknad för dess huvudprodukt kommer med tiden att upphöra och det finns behov av att komplettera nuvarande affär med strategiska produkter.

Lösning: Tillsammans med bolagets projektledare arbetade vi fram:

 • strategiska produktgrupper
 • strategiska produkter
 • strategiska leverantörer

Bolaget verkar inom fordonseftermarknadens premiumsegment.

Affärsutveckling & Shared Service Center  | Livsmedelsbranschen

Antal anställda: mer än 500 i företagsgruppen
Omsättning: ca 1 300 MSEK

Behovet: Företagsgruppen om 25 bolag har varierande kvalitet på sina ekonomiorganisationer liksom att det fanns en betydande kostnadsbesparing av att samordna bolagens ekonomiorganisationer centralt.

Lösning: Min roll var att planera och etablera ett gemensamt Shared Service Center. Det innebar att jag för företagsgruppen ansvarade för att etablera:

 • gemensamma processer
 • bättre nyttja det befintliga ERP/affärssystemet
 • en personal och organisationsstruktur
 • att utveckla kunderbjudandet för SSC till deras kunder

Jag var också med och implementerade de första bolagen. Min roll var också att supportera VD för SSC vid etableringen av bolaget.

Vill ni veta mer? Kontakta mig »