Erfarenheter som jag tar med mig

Jag involveras ofta i ett uppdrag när verksamheten står inför en utveckling eller en förändring. Uppdragen är vanligtvis på en strategisk nivå men som också ska omsättas i praktiken, vilket innebär ”hands on”-arbete.

Shared Service Center

Ett tidigare exempel inom Shared Service Center är planering, genomförande av projekt och implementering i en företagsgrupp om 25 företag. Resultatet blev att gruppen fick en enhetlig ekonomiorganisation för redovisning, löneadministration och rapportering.

Företagsanalys

I ett projekt visade min analys stora försämrade värden och nyckeltal för företaget mellan åren. Jag lämnade en handlingsplan för hur de ska arbeta med att effektivisera inköp, lager, kapitalrationalisering och gav förslag på likviditetsförbättringar.

Förvärvsanalys

Förvärvsprocess av företag där jag analyserar företaget, marknaden, likviditetsanalyser, marknadsplaner, finansieringslösningar mm. Allt för att kunna fatta rätt beslut avseende förvärv av företaget.

Marknadsanalys

Jag genomför analyser avseende vilka strategiska produkter som passar kunden. I ett projekt resulterade det i att jag var med och etablerade en strategisk avdelning för den globala eftermarknaden.

Budgetansvarig

Ansvarade för budgetprocessen för ett internationellt e-handelsbolag med tre affärsområden och med försäljning i åtta länder. Resulterade i att de kunde följa upp, styra och leda sin verksamhet utifrån ställda mål.

Effektiv ekonomiorganisation

Har tidigare tagit fram en förstudie av en kommuns redovisning och löneadministration, med syfte att visa vad de bör göra för att driva sin verksamhet mer effektivt och till en lägre kostnad.

Interim VD

I ett tidigare projekt var jag interim VD i en period då kundens bolag skulle överlämnas till en ny organisation inom moderbolaget, för att därefter genomföra en tillväxtresa och expandera hela verksamheten.

Interim CFO

I ett tidigare uppdrag som interim CFO, utformade jag en enhetlig rapportering och påbörjade en konsolidering av ekonomiorganisationerna fram till att en ny CFO var på plats.

Jag tar gärna ledande roller i organisationer som behöver extern kompetens inom affärsutveckling eller interim management

De roller jag tar är vanligtvis interim VD, interim CFO, förändringsledare, verksamhetsutvecklare, projektledare eller liknande roller. Jag arbetar på ett pragmatiskt sätt tillsammans med kunder och deras anställda för att utveckla deras affär. Uppdragen genomförs med etablerade metoder, verktyg och tekniker för att skapa kundvärde och bestående resultat i verksamheten.

Arbetet kännetecknas av
Hög kompetens
Entreprenöriellt
Engagerat

Behöver ni min kompetens? Kontakta mig så hjälper jag er »